Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

Konkurs Poetycki 2009-12-10 10:15
data rozpoczęcia: 2009/12/10, Czwartek
data zakończenia: 2010/02/25, Czwartek
organizator: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „POD AKACJĄ”
liczba wyświetleń: 609 razy

CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i poetów
Powstania Warszawskiego: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego i Andrzeja
Trzebińskiego

2. Inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji
nad tekstem literackim.
3. Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych
umiejętności recytatorów.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować dwa utwory:
- jeden utwór Józefa Czechowicza,
- jeden utwór wybranego poety Powstania Warszawskiego:
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława
Stroińskiego lub Andrzeja Trzebińskiego
- kategorie: recytacja lub poezja śpiewana.
Czas wykonania obu utworów nie może przekraczać 5 minut.
3. Każda placówka (szkoła) spoza województwa lubelskiego może
zgłosić do udziału w eliminacjach ogólnopolskich 5 recytatorów.


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
„POD AKACJĄ”
UL. GRODZKA 11, 20-112 LUBLIN

INTERNET: WWW.MDK.LUBLIN.PL

E-MAIL: SEKRETARIAT@MDK.LUBLIN.PL


do dnia 25 lutego 2010 r.


KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Oceny prezentacji konkursowych dokona JURY powołane przez
organizatorów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru,
- interpretacja tekstu,
- kultura mowy,
- ogólny wyraz artystyczny.
2. Laureaci KONKURSU otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane
przez organizatorów i sponsorów.
3. Pierwszą nagrodą za najciekawszą interpretację wiersza Józefa
Czechowicza jest “Papierowa Korona”.
4. Pierwszą nagrodą za najlepszą interpretację wiersza jednego
z poetów Powstania Warszawskiego jest “Złota Strofa”.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 15 marca 2010 r. w Muzeum
Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie, ul. Złota 3.

2. KONCERT LAUREATÓW odbędzie się 16 marca 2010 r.
o godz. 16.00 w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego
„Zamek”, ul. Zamkowa 9.
3. Uczestnicy etapu centralnego - nauczyciele i recytatorzy -
pokrywają koszty podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia.
Koszt jednego noclegu w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym
w Lublinie – ok. 30 zł.
4. Przyjazd uczestników w dniu 15 marca 2010 r. do godz. 11.00,
wyjazd - 17 marca 2010 r. po śniadaniu.


BIURO ORGANIZACYJNE
X Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
im. Józefa Czechowicza:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „Pod Akacją”,
20-112 LUBLIN, UL. GRODZKA 11
tel./faks: 081 / 53-227-40,
e-mail: sekretariat@mdk.lublin.pl

 

Zapraszamy!

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com