Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Konkurs Poetycki 2009-12-08 11:28
data rozpoczęcia: 2009/12/08, Wtorek
data zakończenia: 2010/01/15, Piątek
organizator: Towarzystwo Śpiewaczek "ECHO" w Kaliszu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
liczba wyświetleń: 408 razy

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych i odbywa sie w dwóch kategoriach:

- poezja przeznaczona do śpiewania
- pozostałych form poetyckich.

   
Tematyka utworów może dotyczyć św. Józefa, św.Rodziny lub Bazyliki Kaliskiej.
    Uczestnik może nadesłać do trzech wierszy w każdej kategorii, w czterech egzemplarzach (czcionka 14, format A4)
   
Organizatorzy nie zwracają przesłanych tekstów, ani nie informują o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych.
    Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone w innych konkursach

Utwory należy przesłać listem poleconym na adres:

Towarzystwo Śpiewaczek "Echo" w Kaliszu
Pl.Św. Józefa 7
62-800 Kalisz
z dopiskiem na kopercie "Konkurs"

   
Prace konkursowe powinny być oznaczone godłem oraz określone kategorią. W osobnej kopercie, z tym samym godłem, należy zamieścić imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, krótką notatkę biograficzną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jeżeli autor nie będzie pełnoletni , należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie.


    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w tomiku poezji pt. "Redemptorysta Custos" będącym pokłosiem konkursu oraz wykorzystaniem ich w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim "Vox Basilicae Calissiensis", bez dalszego honorarium i zgody autora.
   
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www: chorbazyliki.kalisz.pl
    Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów.
   
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

Terminy:


    Utwory nadesłać proszę do 15 stycznia 2010 roku.
   
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dz dnia 28 lutego 2010 roku.
    Podsumowanie oraz wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w niedzielę 30 maja 2010 roku o godzinie 12.00 w Bazylice św.Józefa w Kaliszu, pl.św.Józefa, podczas odpustu opieki św.Józefa.

Nagrody:

   
Prace konkursowe oceni Jury, powołane przez organizatorów.
    Przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień

- nagroda w każdej kategorii - 1000 złotych,
- II nagroda w każdej kategorii - 800 złotych,
- III nagroda w każdej kategorii - 600 złotych,
-dwa wyróżnienia (bez względu na kategorię), po 500 złotych

   
Jury ma prawo innego podziału nagród.

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać :

tel. 0 606 746 960
e-mail: chor@chorbazyliki.kalisz.pl

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com