Konkurs Koła Edytorów KUL

Konkurs Literacki 2009-12-02 09:25
data rozpoczęcia: 2009/11/20, Piątek
data zakończenia: 2010/01/15, Piątek
organizator: Koło Naukowe Edytorów KUL
miasto: Lublin
liczba wyświetleń: 399 razy

Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii ustalonych przez organizatorów:

1)  iteratura fantasy i science fiction
2)  literatura kryminalna i polityczna
3)  literatura psychologiczna i obyczajowa

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą  być autorzy oraz debiutanci niezależnie od wieku i dorobku twórczego oraz bez względu na narodowość i wykształcenie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego tekstu prozatorskiego (opowiadanie, fragment powieści)kwalifikującego się do jednej z kategorii tematycznych o objętości do 10 stron formatu A4 (1 800 znaków na stronie). 
3. Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach.
4.  Do konkursu przyjmowane są jedynie teksty polskojęzyczne.

Warunki dyskwalifikacji:

Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:

1. Nadesłano po terminie 15.01.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Zostały podpisane na kopercie danymi personalnymi uczestnika (imię, nazwisko, adres lub tylko adres).
3. Nie mają godła w zaklejonej kopercie (np. dane autora na luźnej kartce); pozytywnie zakwalifikowane zostają natomiast prace bez tytułu oraz zgłoszenia, w których tytuł jest jednocześnie godłem.
4. Nie są pisane prozą ( poezja, dramat).
5. Nadesłano w mniej niż 3 egzemplarzach.
6. Nie kwalifikują się do jednej z trzech kategorii tematycznych.
7. Przekraczają określoną objętość (liczą więcej niż 10 stron A4 bądź posiadają objętość powyżej 1 800 znaków na stronie).

Zgłoszenie do konkursu:

1. Tekst prozatorski należy nadesłać w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) opatrzonych słownym godłem (nick, pseudonim) oraz numerem od 1 do 3 – w zależności od wybranej tematyki: 1 – lit. fantasy i science fiction, 2 – lit. kryminalna i polityczna, 3 – lit. psychologiczna i obyczajowa.
2. Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej prozę.
3. Koperta zawierająca pracę i koperta, w której znajdują się dane adresowe autora nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, a także nie powinno się na niej wpisywać własnych danych adresowych.
4. Prace należy wysyłać na adres:  Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin. Przesyłka powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs prozatorski KNE KUL”.
5.Prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku.
6.Termin nadsyłania tekstów mija z dniem 15 stycznia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2010 roku.
7.O miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci drogą listowną bądź telefoniczną, a informacje o wynikach zostaną podane do wiadomości publicznej.

Nagrody:

1. Jury ocenia wyłącznie walory artystyczne nadesłanych prac, w szczególności ich artystyczną dojrzałość i spójność.
2. Jury przyzna nagrodę główną - pieniężną i jedno wyróżnienie w każdej z trzech kategorii tematycznych, a także jedną nagrodę specjalną dla najlepszego twórcy z Lubelszczyzny.
3.  Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody.
4.  Jury zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu w przypadku ujawnienia naruszenia regulaminu.

Dodatkowe informacje:

1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
2. O wynikach zostaną powiadomieni osobiście jedynie laureaci konkursu.
3. Zdobywcy pierwszych miejsc oraz wyróżnieni uczestnicy są zapraszani na uroczystość wręczenia nagród.
4. Organizatorzy nie zapewniają zwycięzcom i wyróżnionym zwrotów kosztów noclegu oraz podróży na uroczystość wręczenia nagród.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednorazowej nieodpłatnej publikacji opowiadań nagrodzonych i wyróżnionych.

Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii ustalonych przez organizatorów:

1)  iteratura fantasy i science fiction
2)  literatura kryminalna i polityczna
3)  literatura psychologiczna i obyczajowa

Terminy:

Termin nadsyłania prac - 15 stycznia 2010 r.
Zakończenie recenzji studenckiej - marzec 2010 r.
Zakończenie recenzji profesorskiej - kwiecień 2010r.
Rozdanie nagród - maj 2010r.

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com