Inspiruje Cię Ameryka? Napisz esej!

Konkurs Literacki 2009-12-02 09:42
data rozpoczęcia: 2009/12/07, Poniedziałek
data zakończenia: 2009/12/31, Czwartek
organizator: Stowarzyszenie Alumni
liczba wyświetleń: 481 razy
Inspiruje Cię Ameryka? Napisz esej!

Stowarzyszenie Alumni przy Ambasadzie USA w Warszawie zrzeszające polskich uczestników programów wymiany w USA organizuje konkurs na esej. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które skończyły 18 lat i które choć raz były w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Konkurs nosi nazwę „Amerykańskie inspiracje”.

 

W eseju konkursowym trzeba opisać swoje doświadczenia związane z pobytem za oceanem, a także ich wpływ na własne życie. Eseiści powinni też pokazać, jak widzą nową kulturę, ludzi i miejsca.


I ORGANIZATORZY:
1. Stowarzyszenie Alumni.
2. Patronat: „Polityka”, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.

II SPONSORZY:
1. Ambasada Amerykańska w Warszawie.
2. Wydział Kultury i Edukacji, Departament Stanu.

II CELE KONKURSU:
1. Opis osobistych doświadczeń związanych z pobytem w Stanach Zjednoczonych Ameryki osoby biorącej udział w konkursie.
2. Określenie wpływu zebranych doświadczeń na życie autora/autorki.
3. Przedstawienie znaczenia poznania nowej kultury, ludzi i miejsc dla zmiany stereotypów dotyczących Stanów Zjednoczonych Ameryki.
4. Upowszechnianie wiedzy o historii, edukacji, kulturze, środowisku USA.

III UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które przebywały na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- osoby do 26. roku życia,
- osoby po 26. roku życia.
3. Uczestnictwo w konkursie polega na nadesłaniu indywidualnej pracy konkursowej w terminie i formie określonej w niniejszym regulaminie.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę literacką (esej) nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
5. Utwory nadesłane muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i nie mogą w żadnej swej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
6. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie przez autorów prac zgody na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac w ramach działań promocyjnych konkursu (publikacje prasowe, wydawnictwa, wystawy pokonkursowe, media elektroniczne). Udział w konkursie jest także jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie dla potrzeb konkursowych danych osobowych autora pracy, o ile takie dane będą ujawniane w trakcie konkursu i w związku z jego przebiegiem (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Praca konkursowa powinna być tematycznie związana z celami konkursu.
2. Wybór treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu.V FORMA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 11 000 znaków.
2. Prace należy dostarczyć organizatorom konkursu w formie elektronicznej na adres konkurs@alumni-usa.pl.

VI KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1. Zgodność z celami i tematem konkursu.
2. Walory literackie i oryginalność prezentowanych treści.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu. Decyzje komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

VII NAGRODY:
W każdej z kategorii wiekowych zostaną przyznane 3 nagrody:
1. miejsce — laptop,
2. miejsce — lustrzanka cyfrowa,
3. miejce — iPod.
Wszyscy laureaci otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

VIII TERMINARZ KONKURSU:
1. Prace należy dostarczyć na adres konkurs@alumni-usa.pl do dnia 31.12.2009.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2010. (laureaci o wynikach zostaną poinformowani na adres e-mailowy, z którego została wysłana praca). Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w kwietniu 2010 r. w Warszawie. Przyjazd laureatów na koszt własny.


Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com