OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. Franciszka Becińskiego

Poezja i Proza 2010-03-02 10:53
data rozpoczęcia: 2010/03/02, Wtorek
data zakończenia: 2010/04/30, Piątek
liczba wyświetleń: 785 razy

XVIII edycja


1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach
-    poezji
-    prozy
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Uczestnicy nadsyłają zestaw pięciu niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzanych konkursach.
4. Tematyka prac jest dowolna, ale jeden utwór winien być poświęcony problematyce regionalnej.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w trzech egzemplarzach, opatrzonych godłem, pod adresem:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego,
88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33   z dopiskiem na kopercie „Konkurs"
6. Imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem jak praca konkursowa.
 7. Jury nie będzie rozpatrywać prac opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz pojedynczych utworów (wierszy).
8. Utwory prozatorskie nie mogą przekroczyć 15 stron maszynopisu (także w 3 egzempl.)
     9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2010r. (decyduje data stempla pocztowego).


Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com