Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Konkurs Poetycki 2010-03-02 10:42
data rozpoczęcia: 2010/03/02, Wtorek
data zakończenia: 2010/03/26, Piątek
liczba wyświetleń: 471 razy

Cel konkursu:

●      stworzenie wydarzenia literackiego

●      promowanie młodych twórców

●      integracja środowisk twórczych


Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

  1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy (nigdzie dotąd niepublikowanych                     i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 3 egzemplarzach każdy wiersz,                      w maszynopisie.
  2. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

  1. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

●      zbyt dużo utworów w jednym zestawie,

●      zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),

●      utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

  1. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 26 marca 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Włodzimierza Pietrzaka

ul. Dworcowa 5

62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.

  1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne.

I, II, III nagroda – za wiersz związany z tematyką Konkursu.

Nagroda Specjalna – za wiersz poświęcony Józefowi Mehofferowi i jego dziełu w Turku – „Turek w klimacie Mehoffera”.

O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.

Wysokość nagród leży w gestii organizatora.

  1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2010 roku na Biesiadzie Poetyckiej ph. „Poezja to najkrótsza droga do duszy człowieka”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 30 kwietnia 2010 r., najpóźniej do 7 maja 2010 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

  1. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
  2. Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursu.
  3. Informacje o Konkursie udzielane pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach        od 1100 do 1900. Osoba odpowiedzialna: Kamila Neumann.
Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com