KONKURS POETYCKI „O czym szepczą bazaltowe skały"

Konkurs Poetycki 2010-02-15 12:20
data rozpoczęcia: 2010/02/15, Poniedziałek
data zakończenia: 2010/05/26, Środa
liczba wyświetleń: 608 razy

REGULAMIN


1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu.

2. Celem konkursu jest:

   - inspirowanie do aktywności twórczej,

   - prezentacja dorobku i promocja twórców,

   - rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,

   - uświetnienie obchodów Dni Lubania.

3. Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie niepublikowane utwory

    poetyckie, o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

5. Utwory należy dostarczyć na adres organizatora w formie wydruków komputerowych bądź

    maszynopisów w trzech egzemplarzach, w terminie do 26 maja 2010 r.

    Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:

    - zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie

      z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,

    - imię i nazwisko autora,

    - wiek autora,

    - adres zamieszkania,

    - numer telefonu kontaktowego,

    - adres e-mail,

    - oraz zapis elektroniczny tekstów (w formacie RTF) na dyskietce lub płycie.

6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna

    trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienie:

    - I miejsce – 500 zł oraz statuetka - Złote Lubańskie Pióro,

    - II miejsce – 300 zł,

    - III miejsce – 200 zł,

    - wyróżnienie – 100 zł.

7. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości

    i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 czerwca 2010 r.

    o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych

    utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

10. Wiersze należy wysyłać na adres:

    Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul.T.Kościuszki 4, 59-800 Lubań.

11. Bliższych informacji udziela: Wiesław Ogrodnik, tel. 75-6462-340,

      e-mail: mdklub@wp.pl.

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com