Konkurs literacki OKO

Konkurs Literacki 2010-02-09 11:43
data rozpoczęcia: 2010/02/09, Wtorek
data zakończenia: 2010/03/31, Środa
organizator: Ośrodek Kultury Ochoty
liczba wyświetleń: 807 razy

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Warszawy i okolic mających nie więcej niż 30 lat.

2. Konkurs obejmuje różne gatunki literackie.

Można składać:

  • zestawy wierszy - 5 wierszy,
  • utwory prozą lub fragmenty utworów - do 3 stron maszynopisu,
  • utwory o charakterze krytycznoliterackim - do 3 stron maszynopisu,
    (1 znormalizowana strona maszynopisu = 1 800 znaków ze spacjami).

3. Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2010 r. (obowiązuje data dotarcia przesyłki do adresata, ewentualnie data stempla pocztowego).

4. Przesyłki należy kierować na adres: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, informacje: tel. (022) 822 48 70 , (022) 822 74 37, e-mail: oko@oko.com.pl; danuta.wajszczyk@oko.com.pl.

5. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na dyskietce lub CD-romie w formacie MS Word.

6. Należy nadsyłać tylko utwory wcześniej niepublikowane.

7. Nadesłane utwory powinny być zamknięte w zaklejonej kopercie opatrzonej wyłącznie godłem. Do utworów należy dołączyć drugą oznaczoną godłem kopertę z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail) oraz oświadczenie podpisane przez uczestnika konkursu następującej treści: "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Ochoty moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu".

8. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury konkursu.

9. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone i opublikowane.

10. Pula nagród wynosi 2 500 zł. Poza tym przewidziana jest nagroda specjalna dla autora utworu związanego z chlebem.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów do publikacji wybranych prac lub ich fragmentów.

12. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju 2010 r.

13. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.

14. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nadesłanego utworu.

15. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu lub jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także z ich oświadczeniem, że nadesłana praca jest wolna od wad prawnych, a w szczególności praw osób trzecich.

16. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com