Konkurs Literacki Klubu Fantastyki Druga Era

Konkurs Literacki 2010-02-01 14:25
data rozpoczęcia: 2010/02/01, Poniedziałek
data zakończenia: 2010/02/21, Niedziela
organizator: Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu
liczba wyświetleń: 788 razy

Regulamin:

 • POSTANOWIENIA OGÓLNIE
  • Celem konkursu jest wybranie utworu, który zostanie umieszczony w Informatorze Konwentowym, przygotowanym z okazji konwentu Pyrkon 2010.
  • Organizatorem Konkursu jest Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu.
  • Konkurs rozpoczyna się 29 stycznia 2010 r. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 21 lutego 2010 r. (decyduje data wysłania maila). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 18 marca 2010 r.
  • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pyrkon.pl
  • Nagrodą główną jest wydrukowanie zwycięskiego utworu w informatorze konwentowym (przewidywany nakład 4000 egzemplarzy), który będzie rozdawany wszystkim gościom i uczestnikom konwentu Pyrkon 2010. Dodatkowo, autor zwycięskiej pracy zostanie uhonorowany akredytacją na konwent Pyrkon 2009 oraz nagrodą w wysokości 50 PyrFuntów (waluty konwentowej, którą będzie można wymienić na dowolne nagrody podczas konwentu Pyrkon 2010).
  • W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę PyrFuntów podczas trwania konwentu Pyrkon 2010, zwycięzcy zostaną przekazane książki o równowartości 50 PyrFuntów. Przekazanie nastąpi w uzgodniony mailowo sposób w terminie do 14 dni po zakończeniu konwentu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzcy, oraz do przyznania specjalnych wyróżnień wśród nadesłanych prac, nagradzanych akredytacją na Pyrkon 2010 i upominkami książkowymi.
 • UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  • W konkursie może brać udział każdy, z wyjątkiem osób należących do jury konkursu.
  • Formą literacką pracy konkursowej jest szort - krótki utwór narracyjny pisany prozą, o objętości do 4000 znaków (nie licząc spacji).
  • Nadsyłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nie nagradzaną i nie publikowaną.
  • Nadsyłany utwór musi zawierać wyraźne elementy fantastyczne.
  • Objętość nadesłanej pracy nie powinna przekroczyć czterech tysięcy znaków (nie wliczając spacji). Przekroczenie wskazanej ilości znaków o ponad 10% powoduje dyskwalifikację tekstu, bez jego merytorycznego oceniania.
  • Format w jakim należy przysyłać pracę to .rtf, .doc lub .odt. Przesłanie pracy w innym formacie, może być podstawą do dyskwalifikacji opowiadania, bez jego merytorycznej oceny.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy w załączniku, wyłącznie na adres konkurs@drugaera.org wraz z imieniem, nazwiskiem, oraz danymi umożliwiającymi późniejszy kontakt z uczestnikiem konkursu.
  • Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu do oceny merytorycznej decyduje koordynator jury. Od decyzji koordynatora jury odwołanie nie przysługuje. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
  • Dane osobowe będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym osobom lub organizacjom. Po rozwiązaniu konkursu zostaną skasowane.
 • WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
  • Do przydzielenia nagrody uprawnione jest 5 osobowe jury w składzie członków i sympatyków Klubu Fantastyki Druga Era, pod przewodnictwem koordynatora konkursu, który kieruje pracami jury i czuwa nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu.
  • Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę czystość gramatyczną i ortograficzną utworu, wyjątkowość pomysłu, oryginalność w jego ukazaniu, ogólne wrażenie tekstu.
  • Każdy z jurorów ocenia konkursowe prace w skali 0-5. Konkurs wygrywa szort, który zdobędzie największą sumę punktów przyznanych przez jurorów. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej opowiadań równiej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje iloczyn punktów przyznanych przez każdego z jurorów. W ponownej sytuacji równej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje jury podczas narady.
  • Oceny przyznawane przez jury pozostaną tajne.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w informatorze konwentu Pyrkon 2010, na stronie www.pyrkon.pl, oraz we fanzinie "Inne Planety".
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych w punkcie IV/1 miejscach.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu w Informatorze Pyrkonu 2010 w przypadkach uzasadnionych.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie www.pyrkon.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na maila konkurs@drugaera.org

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com