"FurmanKa" 2012 Konkurs Literacki

Konkurs Literacki 2011-11-30 16:06
data rozpoczęcia: 2011/11/30, Środa
data zakończenia: 2012/05/26, Sobota
miasto: Gorzów WLKP
liczba wyświetleń: 6816 razy

1.Konkurs Literacki im. Kazimierza Furmana "FurmanKa", zwany dalej "Konkursem", jest organizowany przez Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej "Organizatorem".

2.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Go do udziału w Konkursie.

3.Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, niezależnie od przynależności do organizacji, stowarzyszeń czy związków literackich), którzy ukończyli 16. rok życia.

4.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce - w kategorii Poezja, lub 1 tekstu prozatorskiego, który nie przekracza 30 tys. znaków - w kategorii Proza. Rozpatrywane będą tylko utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach.

5.Nadesłane prace konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość Uczestnika.

6.Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za zestaw lub za jeden utwór. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania I narody.

7.Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

8.Każdy z utworów winien być przesłany w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego.

9.Do każdej pracy opatrzonej słownym godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu autora oraz adres e-mail, a także oświadczenie, że treść przesłanych przez niego prac konkursowych nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia w/w prac konkursowych oraz do zezwolenia na ich publikację przez Organizatora Konkursu.

10.Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2012 roku.

 

Prace należy przesyłać na adres:

Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,

ul. Fryderyka Chopina 52 (Budynek 7, pokój 9)

,66-400 Gorzów Wielkopolski,

z dopiskiem KONKURS POETYCKI "FURMANKA"

11.Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 maja 2012 w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.

12.Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów prac werdyktu Jury (informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.pwsz.pl.

Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym.

Szczegółowe informacje:

Akademickie Centrum Kultury PWSZ; tel.: 95 727 95 38; 723 638 190 .

Adres do korespondencji mailowej: kultura@pwsz.

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com