Konkurs literacki "Okno"

Konkurs Literacki 2010-01-18 11:51
data rozpoczęcia: 2010/01/18, Poniedziałek
data zakończenia: 2010/05/07, Piątek
organizator: URZĄD MIASTA CHORZÓW – WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHORZOWIE
liczba wyświetleń: 818 razy

I. CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania prozą i poezją.

2. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.

3.Pobudzenie wrażliwości.

4.Promocja talentów literackich.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:

  • Trzy utwory poetyckie
  • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

Należy dołączyć również płytę CD lub DVD z zapisanymi pracami w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania publikacji.

3. Tematyka prac jest dowolna.

4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.

5. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

6. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora).

7. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail8. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane.

9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

 

III. TERMINY:

1.  Prace należy przesyłać do 7 maja 2010r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Lompy 13

41-500 Chorzów

( z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO”)

2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2010r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

 

IV. NAGRODY:

1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy IV – VI szkoły podstawowej

b) gimnazjaliści

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji dla każdej grupy wiekowej.

 

V. USTALENIA KOŃCOWE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych. utworów w materiale promocyjnym konkursu, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej MDK.

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

3. Ewentualne pytania kierować pod adres: sekretariat@mdkchorzow.pl  lub jusken@o2.pl

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com