Napisz o zagrożeniach współczesnego świata - konkurs literacki

Konkurs Literacki 2009-12-21 11:47
data rozpoczęcia: 2009/12/21, Poniedziałek
data zakończenia: 2010/01/30, Sobota
organizator: Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, Wydział Prewencji KWP
liczba wyświetleń: 370 razy
 
 Konkurs pt. Mój rozwój - warunkiem satysfakcjonującego życia w społeczeństwie

 
Opracowano w Wydziale Prewencji KWP w Opolu przy współudziale Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Kuratorium Oświaty.                                  
 
Cel konkursu:
Podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki.
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw, motywacji i umiejętności spędzania wolnego czasu.
Pobudzenie rozwoju osobistego, integracja młodych ludzi.
Tematyka prac pisemnych:
„ Dlaczego się boję współczesnego świata? ”,
„  Mój czas wolny – alternatywy dla środków psychoaktywnych ”,
„ Przyjaźń jako wartość w kontaktach międzyludzkich”.
 
 Warunki uczestnictwa:
 Prace uczestników konkursu należy przesłać  na niżej wymieniony adres do dnia 30 stycznia 2010  roku z dopiskiem : konkurs literacki w ramach programu: „ Narkotyki. Teraźniejszość – Bez Przyszłości”
 
Kuratorium Oświaty,ul. Piastowska nr 14, 45-082 Opole,
                 tel. 077/ 4-524-568,
                 fax 077/ 4-524-921,
 
          ( wskazane  jest, aby prace przesyłane były pocztą )
 
W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego. Objętość pracy nie może przekraczać 3 stron formatu A4. Praca musi być czytelna, zawierać tytuł, a na odwrocie imię i nazwisko autora, wiek,  nazwę szkoły i jej adres.

Spośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wyłoni zwycięskie prace, a  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2010 roku.


Zapraszamy!


 

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com