Opublikuj tomik wierszy - konkurs literacki

Konkurs Poetycki 2009-12-10 16:28
data rozpoczęcia: 2009/12/10, Czwartek
data zakończenia: 2009/12/30, Środa
organizator: Teatr Mały w Tychach
liczba wyświetleń: 616 razy

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali samodzielną książkę poetycką. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie  na adres:


Teatr Mały

„Tyska Zima Poetycka”, ul. kard. A. Hlonda 1,

43-100 Tychy


znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy w układzie graficznym przewidzianym do druku (bez projektu okładki i stron redakcyjnych).

Opatrzony godłem maszynopis należy nadesłać obowiązkowo w czterech  egzemplarzach (nie dołączać wydanych tomików, dyskietek ani innych nośników).

W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić dane:

imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd książek z rokiem wydania i nazwą wydawcy.


Tematyka prac jest dowolna. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 2.500 złotych brutto.


Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały i współwydawca- Drukarnia „Oldprint” (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, wydawnictw branżowych, umieszczenie tom,ików w sklepie internetowym, np. serwisu Poezja Polska i in.)

Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.

Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu tomików.

Zoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2010 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni listownie oraz zostaną zaproszeni na biesiadę poetycką w Teatrze Małym podsumowującą konkurs.

 

Dodatkowe informacje:

Teatr Mały, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11 (od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00),

teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com