Książka, do której wracam - konkurs literacki

Konkurs Literacki 2009-12-10 12:14
data rozpoczęcia: 2009/12/10, Czwartek
data zakończenia: 2009/12/15, Wtorek
organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie
liczba wyświetleń: 534 razy

Zadaniem uczestnikow konkursu jest napisanie pracy na temat "Książka, do której powracam".


Forma wypowiedzi pisemnej dla uczniów gimnazjium to opowiadanie lub felieton, zaś dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - felieton.
Praca ma dotyczyć wybranej książki oraz jej indywidualnej recepcji. Powinna zawierać własne sądy o książce oraz uzasadnienie wyboru, wyrażać emocje związane z lekturą.

Praca powinna być napisana na komputerze (min. 2 strony, czcionka 12) oraz podpisana godłem z dopiskiem GIMNAZJUM lub PONADGIMNAZJALNA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie pracy na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Gałęzowskiego 4
35-074 Rzeszów

Uczestnicy mają przekazać pod wskazany adres 2 zaklejone koperty opatrzone godłem:
- pierwsza koperta zawiera prace konkursową,
- druga koperta zawiera dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, nr telefonu).

Oceny prac dokona pięcioosobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora.


Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
-wartość merytoryczna wypowiedzi (zgodność wypowiedzi z tematem, wnikliwość interpretacji wybranej lektury, samodzielność myślenia),
- odpowiednia forma wypowiedzi pisemnej (cechy opowiadania lub felietonu),
- poprawność pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym,
- oryginalność ujęcia tematu, indywidualny styl wypowiedzi (zdolności literackie autora pracy).
O nagrodach i wyróżnieniach decyduje suma punktów uzyskanych od poszczególnych członków komisji, przyznawanych w skali od 1 do 10. Oceniane prace są anonimowe i dopiero po przeliczeniu punktów otwierane będą koperty z danymi uczestników konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2010 roku. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wcześniej powiadomieni o zakwalifikowaniu do finału i jego dokładnym terminie. Podsumowanie konkursu, oficjalnie ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręcznie nagród i dyplomów pamiątkowych odbędzie się w siedzibie Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Towarnickiego 3.

 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach.
Autorzy prac wyróżnionych w konkursie otrzymają nagrody książkowe. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

 

Dla nauczycieli będących opiekunami uczniów przewidziane są zaświadczenia współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie.


Szczegółowe informacje:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

ul. Gałęzowskiego 4

tel. (017) 85 362 2

rzeszow@pbw.org.pl

 

Zapraszamy!

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com