"Jestem, mam głos" - Konkurs na tekst sztuki teatralnej

Konkurs Literacki 2009-12-09 15:33
data rozpoczęcia: 2009/12/09, Środa
data zakończenia: 2010/02/15, Poniedziałek
organizator: FREEDAY TEATR i STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
liczba wyświetleń: 400 razy

Konkurs kierowany jest do młodzieży – uczniów szkół średnich i studentów w wieku 15 – 26 lat z całej Polski – zarówno rozpoczynających swoją przygodę z pisarstwem, jak i uczestników konkursów literackich.

Konkurs ma charakter otwarty.

Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te dramaty, które nie były wcześniej wystawiane oraz publikowane ( data publikacji nie może być wcześniejsza niż finał w/w konkursu ).

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Do konkursu uczestnik może zgłosić dowolną ilość utworów.


Przedmiotem konkursu jest tekst sztuki teatralnej traktujący o problemach współczesnej młodzieży, zagrożeniach współczesności ,a także o aspiracjach, marzeniach i dążeniach pokolenia młodych Polaków.


Do konkursu można zgłosić tekst sztuki teatralnej o objętości do 30 stron tekstu zapisany czcionką Arial, wielkość czcionki 12 i przeznaczony dla maksymalnie 10 aktorów na scenie.


Prace należy przesyłać wyłącznie drogą pocztową na adres:

FREEDAY TEATR, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. H.Wietora 13/15, 31-067 Kraków.


Zgłoszenie powinno zawierać:

-          wydrukowany tekst sztuki w 3 egzemplarzach,

-          tekst sztuki zapisany na CD w formacie .doc


Prace należy przesyłać wyłącznie pod godłem.

Wydrukowane egzemplarze oraz CD należy oznaczyć godłem w widocznym miejscu.


Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć osobną zamkniętą kopertę, również oznaczoną godłem, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, adres pocztowy, wiek, nazwę szkoły lub uczelni, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz podpisane oświadczenie o treści:


Ja, niżej podpisany/a jestem autorem tekstu pod tytułem ..... Zgłaszając tekst do konkursu JESTEM_MAM_GŁOS zgadzam się na wykorzystanie tekstu sztuki przez Organizatora Konkursu, tj. Freeday Teatr w formie publikacji tekstu na stronie www.freeday.malopolska.pl , publikacji fragmentów lub całości tekstu w wydawnictwach pokonkursowych, realizacji tekstu w formie spektaklu lub odczytu dla publiczności.

Podpis oraz data.


Każde zgłoszenie konkursowe ( w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego tekstu ) musi być przesłane w odrębnej kopercie z zachowaniem wszystkich w/w warunków zgłoszenia.


Termin nadsyłania prac - drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego ).

Finał konkursu odbędzie się 16-17 kwietnia 2010 r. na scenie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Wietora 13/15.


Prace oceniać będzie specjalna komisja powołana przez zespół w składzie Freeday Teatr, składająca się z aktorów Freeday Teatr, specjalistów od teatru i literatury. Jury spośród nadesłanych prac wyłoni laureata Nagrody Głównej oraz laureatów wyróżnień.

Decyzja Jury jest nieodwołalna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Laureat Nagrody Głównej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Laureaci wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.

Ponadto wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz gadżety.


Jury spośród prac nadesłanych na konkurs wyłoni prace do przedstawienia publicznego w formie odczytów. Zespół Freeday Teatr rozpatrzy możliwość wystawienia nagrodzonego tekstu w formie spektaklu i włączenia go w repertuar w sezonie 2010/2011.


Wybrane prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane we fragmentach wraz z recenzją na stronie www.freeday.malopolska.pl oraz  wydawnictwie podsumowującym projekt AKTYWACJA_REJESTRACJA.

 

Zapraszamy!


Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com