KONKURS LITERACKI IM. MARKA HŁASKI

Konkurs Poetycki 2010-03-02 10:47
data rozpoczęcia: 2010/03/02, Wtorek
data zakończenia: 2010/05/07, Piątek
organizator: URZĄD MIASTA CHORZÓW – WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHORZOWIE
liczba wyświetleń: 773 razy

PATRONAT MEDIALNY:

- CHORZOWIANIN


I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane,    w czterech egzemplarzach:

  • Trzy  utwory poetyckie
  • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu


Należy również dołączyć płytę CD lub DVD z zapisanymi pracami w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania publikacji.

 

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

4. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora).

5. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.

6. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane.

7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.


II. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 7 maja 2010r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. J. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]

 

2. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi w czerwcu 2010r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

 

III. NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.

2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.

3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji.

4.  Laureaci otrzymują dyplomy oraz zaproszenie na spektakl do Teatru Rozrywki w Chorzowie.

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych utworów w materiale promocyjnym konkursu, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej MDK.

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

4. Laureat sam ponosi koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród

*Załącznik

 

 

OŚWIADCZENIE

 

    

                     Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie naruszają  majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.                                               -------------------------------------------------

                                                                                    Podpis uczestnika konkursu

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com