Konkurs poetycki Sen o Karpatach

Konkurs Poetycki 2010-03-02 10:25
data rozpoczęcia: 2010/03/02, Wtorek
data zakończenia: 2010/06/15, Wtorek
liczba wyświetleń: 594 razy

Tegoroczna siódma edycja konkursu Sen o Karpatach odbywać się będzie pod hasłem  Wędrówka krainą źródeł i potoków. Konkurs organizuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju  oraz miejscowi twórcy. Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków ,  a także wszystkich, dla których zawsze góry są snem i miłością.

Konkurs będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież do lat 20

Kategoria II – dorośli

Wiersze w ilości 1-3 nigdzie nie publikowane należy nadsyłać pod adresem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2010 r. W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, telefon, a także  wyrażenie  zgody na przetwarzanie danych do celów związanych z konkursem. W przypadku osób niepełnoletnich musi być zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na udział w konkursie . Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany  tym samym godłem.

                Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze, a wyniki ogłosi i wręczy nagrody w czasie sierpniowej imprezy Wrzosowisko XI, na którą laureaci i wyróżnieni otrzymają zaproszenie. Uhonorowani  w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji, a  ich nagrodzone i wyróżnione wiersze znajdą się w almanachu pokonkursowym.

Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureaci  II  otrzymają nagrody pieniężne .

                Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych wierszy w prasie lokalnej i wydawnictwie pokonkursowym.

                Hasło tegorocznego konkursu sugeruje zwrócenie uwagi na urodę i niezwykłość źródeł, strumieni i rzek górskich widzianych w perspektywie realnej, rzeczywistej, ale i, może przede wszystkim, w wymiarze metaforycznym, poetyckim. Warto i tak spojrzeć na otaczająca nas niezwykłą zwyczajność krajobrazu górskiego.

                Zapraszamy piszących, szczególnie młodzież, do udziału w Konkursie.

Adres organizatora

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój

Tel. 18 446 41 84

e-mail: bpmig.piwniczna@onet.pl

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com