Konkurs Poetycki „O Srebrny Liść Chmielu” 2010

Konkurs Poetycki 2010-03-02 10:21
data rozpoczęcia: 2010/03/02, Wtorek
data zakończenia: 2010/09/09, Czwartek
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
liczba wyświetleń: 598 razy

Cel konkursu

–     Inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych

–     Integracja środowisk literackich

–     Konfrontacja twórczości poetyckiej

–     Promowanie talentów literackich

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  - kategoria konkursowa „po debiucie” dla dorosłych autorów po debiucie książkowym lub prasowym o zasięgu ogólnopolskim,
  - kategoria konkursowa „przed debiutem” dla dorosłych autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane,

– kategoria „Dzieci i młodzieży do 18 r. życia”.

 1. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
 2. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.
 3. Uczestnicy nadsyłają zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów poetyckich,                  w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe               (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr kontaktowy, mail, notatkę bibliograficzną) oraz oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 883).”

Uczestnicy niepełnoletni do zestawu dołączają ponadto pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie o treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, podopiecznego   (imię i nazwisko) w XII Ogólnopolskim Konkursie „O Srebrny Liść Chmielu” oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu” - data, miejsce, podpis rodzica lub opiekuna.

5.    Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce

6.    Autorzy na kopercie oraz każdym zestawie powinni dopisać:
konkurs poetycki - kategoria „przed debiutem” lub konkurs poetycki - kategoria            „po debiucie” lub konkurs poetycki – kategoria „Dzieci i młodzież”

 1. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw.
 2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

UWAGA! Prace nie spełniające wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Terminy

1.    Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 03.09.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursowej która odbędzie się  20 listopada 2010 r. o godz.17.00 w bibliotece w dzielnicy Gorce przy ul. Broniewskiego 11.

3.    O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Natomiast protokół                      z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie Internetowej organizatora bezpośrednio     po rozstrzygnięciu konkursu.

Nagrody

 1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
 2.  Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
 3.  Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.

  Postanowienia ogólne
 4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 5. Teksty nagrodzone mogą być wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję bez zgody autorów    i bez wypłaty honorarium. Organizator zastrzega sobie ponadto możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez ponoszenia kosztów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
 6. Organizator pokrywa koszty noclegu laureatów oraz osób zaproszonych  na imprezę finałową natomiast nie zwraca kosztów podróży.
 7.  W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizator i jury.
   

  Informacji o konkursie udziela sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11
58-371 Boguszów-Gorce
tel.(074) 8440 454 lub e-mail:
biblioteka.gorce@wp.pl

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com