Ogólnopolski Konkurs na bajkę ekologiczną dla dzieci

Konkurs Literacki 2010-02-09 11:20
data rozpoczęcia: 2010/02/09, Wtorek
data zakończenia: 2010/04/09, Piątek
liczba wyświetleń: 1269 razy

REGULAMIN KONKURSU


I. Warunki uczestnictwa:


 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych  i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie bajki o tematyce ekologicznej (pisanej prozą) dla dzieci.
 3. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 bajek. Nadesłanie większej (od wymaganej) ilości bajek dyskwalifikuje zestaw.
 4. Nadesłane bajki nie mogą być publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne      i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu.
 5. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.
 6. Całość należy przesłać do 9 kwietnia 2010 roku na adres: Wydawnictwo TAWA, ul. Plac Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na bajkę ekologiczną”.


II. Nagrody i wyróżnienia:


 1. Oceny bajek dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Ustala się nagrody w postaci druku najlepszych bajek maksymalnie 5 autorów w książce formatu B 4, w twardej kolorowej oprawie, opatrzone ilustracjami.


 1. Ustala się następujące nagrody rzeczowe:


I miejsce  - laptop

II miejsce - fotograficzny aparat cyfrowy

III miejsce- odtwarzacz MP 4


 1.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają tzw. egzemplarze autorskie książek.
 2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.


III. Postanowienia końcowe:


 1. Podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu 2010 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 2. Konkurs ma charakter jednorazowy.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych bajek i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów.
 4. Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com