KONKURS POETYCKI NA ZESTAW WIERSZY

Konkurs Poetycki 2010-02-09 11:16
data rozpoczęcia: 2010/02/09, Wtorek
data zakończenia: 2010/06/30, Środa
liczba wyświetleń: 1049 razy

REGULAMIN KONKURSU


I. Warunki uczestnictwa:


 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych  i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (minimum 15 maksimum 30), nie publikowanych w książkach i nie nagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.
 3. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.
 4. Do konkursu nie mogą przystąpić laureaci (zdobywcy głównej nagrody) Konkursu im. W. Iwaniuka poprzednich edycji.
 5. Całość należy przesłać do 30 czerwca 2010 roku na adres: Wydawnictwo TAWA,  Plac Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki im. Wacława Iwaniuka (IV edycja)


II. Nagrody i wyróżnienia:


 1. Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią: druk najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd Gminy w Siedliszczu. Autor nagrodzonego tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy autorskich.
 3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem – patronem konkursu.
 4. Ponadto wybrane wiersze publikowane będą w Piśmie Literacko-Artystycznym „Egeria”.


III. Postanowienia końcowe:


 1. Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2010 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 2. Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia patrona -  Wacława Iwaniuka.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów- dotyczy także publikacji w „Egerii” i innych zbiorowych antologiach.
 4. Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com