Bajkopisarze do klawiatur! Konkurs literacki na bajkę inspirowaną rysunkiem

Konkurs Literacki 2010-01-05 09:26
data rozpoczęcia: 2010/01/05, Wtorek
data zakończenia: 2010/03/31, Środa
organizator: Centrum Artystyczne Sztukarnia z siedzibą w Warszawie
liczba wyświetleń: 934 razy

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Konkursu literackiego” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Centrum Artystyczne Sztukarnia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lewickiej 10.
 2. Konkurs trwa od 14 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o przedłużeniu terminu przyjmowania prac lub o przyjęciu pracy zgłoszonej po terminie.

II. Cele Konkursu

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej.
 2. Promowanie wartościowej twórczości literackiej.
 3. Rozwijanie ekspresji literackiej, wyobraźni oraz fantazji.
 4. Poszukiwanie symbiozy między różnymi gatunkami sztuki.

III. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Nie ma ograniczeń wiekowych dla udziału w Konkursie.
 2. Nadesłane prace powinny być inspirowane rysunkami Ewy Pazyny, których kopie załączone są do niniejszego regulaminu.
 3. Utwory nadesłane muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie i nie mogą w żadnej swej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
 4. Nadesłane utwory powinny mieć formę bajki.
 5. Wybór treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: dostarczenie w formie elektronicznej pracy o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (forma wydruku na papierze A4, czcionka 12, interlinia 1,5) oraz noty o autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego) na adres e-mailowy: sztukarnia@sztukarnia.pl lub przesłanie płyty CD z elektronicznym zapisem w/w pracy na adres pocztowy: Centrum Artystyczne Sztukarnia, ul. Lewicka 10/7, 02-547 Warszawa.
 7. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.
 8. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
 9. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu.

IV. Wyłanianie laureata Konkursu

 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury.
 2. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Artystycznego Sztukarnia: www.sztukarnia.pl
 3. Jury podejmuje decyzję o wynikach Konkursu na podstawie oceny prac.
 4. Ocena prac dokonywana jest pod kątem następujących kryteriów: zgodność z celami    i tematem Konkursu, walory literackie i oryginalność prezentowanych prac, zachowanie zasad gatunkowych bajki.
 5. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 30 kwietnia 2010 r.
 6. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu będzie publikacja bajki w wydawnictwie albumowym. Wydanie publikacji nastąpi do końca roku 2010 r.
 7. Wybranym pracom, biorącym udział w Konkursie zostaną przyznane wyróżnienia.
 8. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wieczoru autorskiego w Centrum Artystycznym Sztukarnia w maju 2010 r.
 9. Laureat Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaświadczające o nagrodzeniu, wyróżnieniu ich utworów.
 10. Laureat Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymają również nagrody książkowe.
 11. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie w wydawnictwie albumowym oraz upowszechnienie jej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie dla potrzeb konkursowych danych osobowych autora pracy, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

Zapraszamy!

Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com