Napisz o Bolesławcu - konkurs literacki

Konkurs Literacki 2009-12-21 11:10
data rozpoczęcia: 2009/12/21, Poniedziałek
data zakończenia: 2010/09/20, Poniedziałek
organizator: Prezydent Miasta Bolesławiec
liczba wyświetleń: 481 razy

Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:

- 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,

- zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),

- potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,

- recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,

- wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu),

- jednostronicowe streszczenie pracy,

- oświadczenie autora pracy o: akceptacji warunków Konkursu zawartych
w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec lub jednostki organizacyjne, po korekcie redakcyjnej,

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy.


Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszone prace, muszą być napisane lub przetłumaczone na język polski.

Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie Kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.

Konkurs odbędzie się, jeśli wpłyną co najmniej trzy prace spełniające wymogi formalne.

W przypadku zgłoszenia do Konkursu mniej niż trzech prac, Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość: odstąpienia od Konkursu lub wydłużenia naboru prac
w ramach IV edycji Konkursu do 20 września 2011 roku oraz rozszerzenia osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2010/2011. 

Decyzja o realizacji Konkursu (odstąpieniu bądź wydłużeniu naboru) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.


Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła Konkursu,
którą reprezentują przedstawiciele:

Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby),

Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).

Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec
nie wchodzący w skład Kapituły.

Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów Konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):

· I nagroda   3 000 zł (trzy tysięcy złotych),

· II nagroda  2 000 zł (dwa tysiące złotych),

· III nagroda 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne
w wysokości (netto) 1.000 zł: ( tysiąc złotych).

Kapituła ma prawo do dokonania innego podziału nagród.


Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych i szeroko rozpowszechnione.

Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje
w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2010 r. W przypadku wydłużenia naboru w ramach IV edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi
w listopadzie 2011 r.

Decyzja o wyborze laureatów będzie podana w protokole obrad Kapituły  i przedstawiona zostanie przy ogłoszeniu wyników Konkursu.

O terminie ogłoszenia wyników Konkursu uczestnicy, promotorzy, władze uczelni, które zgłosiły prace, zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu).

Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi, a po rozstrzygnięciu przekazane zostaną do Biblioteki Muzealnej znajdującej się w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.


W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod numerami telefonu (75) 645-64-00, 645-65-58, lub drogą elektroniczną e-mail: ks@um.boleslawiec.pl


Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com